Mladi, ki so želeli pobliže spoznati delo konservatorja – restavratorja in se seznaniti s postopki dela, rokovanjem s predmetom ter pridobiti znanje zaščite predmeta, so že pričeli z  Konservatorsko – restavratorskimi delavnicami.

Gornjesavski muzej Jesenice jih izvaja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice. Praktični del vsebuje postopke odstranjevanja aktivne korozije na kovaških predmetih ali na muzejskih predmetih iz železa.

Osnovne pojme konserviranja-restavriranja in preventive-kurative pa restavratorsko-konservatorski tehnik Stane Staš Beton predstavlja na primeru stola, npr. iz 19. stoletja s polomljeno nogo. »Restavriranje poteka tako, da se nogo v celoti zamenja z kompatibilnimi in reverzibilnimi materiali. S tem smo predmet vrnili v prvotni videz. Podobno je pri renoviranju, kjer stolu naredimo novo identično nogo do te mere, da ne prepoznamo več katere noga je stara oz. nova. S tem izgubimo identiteto predmeta. Stol postane uporaben in funkcionalen. Konservator pa bo polomljeno nogo le zaščitil in utrdil. Material v tem primeru les, bo le stabiliziral in mu ne bo spreminjal identitete……Pri preventivni konservaciji pa gre bolj za vzdrževanje ustreznih pogojev predmeta (svetloba, vlaga, temperatura, onesnaženost in nadzor nad škodljivci) in preprečevanju propadanja. Kurativa konservacija pa obsega dejavnosti na predmetu z namenom, da zaustavimo trenutne škodljive procese, ali da utrdimo strukturo predmeta. Tega se poslužujemo, kadar je predmet že v tako krhkem stanju, da ga lahko izgubimo.«

 

 

 

Foto: Bine Novak, fototeka Srednje šole Jesenice