Alpska hiša v Kranjski Gori

Muzej Kranjska Gora

Etnološka predstavitev kmečke bivanjske kulture 19. stoletja v Alpah

Liznjekova domačija je bila zgrajena v drugi polovici 17. stoletja in kaže značilnosti kmečkega baroka iz 18. in začetka 19. stoletja. Njena prostorska zasnova je predstavljala eno najnaprednejših arhitektur pri nas; danes se nam kaže kot prototip pristne slovenske alpske hiše. K njej spada značilno veliko gospodarsko poslopje z letnico 1781. Hišo krasijo poslikave na fasadi (freska, šivani robovi in cofasti ornament), kamnit polkrožni portal in lesen gank (balkon). V zidanem pritličju so črna kuhinja, veža, vežna in hišna kamra ter hiša z lesenim stropom, kjer je izrezljana rozeta in letnica 1781 na nosilnem tramu. Z bogato opremo iz 19. stoletja (za Gornjesavsko dolino značilne poslikane skrinje, zidne omarice, ure, postelje, zibelke, posodje, orodje, oblačila) nudi avtentičen prikaz nekdanjega doma in življenja premožnejše kmečke družine. Na podstrešju je »na zolu« razstavljeno različno orodje, v enem od »štiblov« pa vse potrebno za opravljanje nekaterih domačih obrti. V gospodarskem poslopju je na seniku in podu za mlatenje žita zbirka kmečkih vozov, priprav in orodij. V enem od nekdanjih hlevov za drobnico je prostor za manjše muzejske zbirke, kjer razstavljamo Oživele korenine Stanka Koširja.

Stalna razstavo o življenju in delu pisatelja Josipa Vandota

(trenutno v prenovi)

Razstava osvetljuje življenjsko pot slovenskega mladinskega pisatelja Josipa Vandota (15. 1. 1884 – 11. 7. 1944). Rojen je bil v Kranjski Gori, ki je s svojo gorsko okolico tudi dogajališče njegovih mladinskih planinskih pripovedi. Vandot je večino življenja preživel izven rojstnega kraja, a se njegove zgodbe dogajajo prav tu, v gorskem raju Triglavskega narodnega parka. Vandotova trilogija Kekec na hudi poti, Kekec nad samotnim breznom in Kekec na volčji sledi je večna kot Triglav in vsaj tako brana, kot je obiskan Aljažev stolp. Večkrat ponatisnjena, prevedena v tuje jezike, po njej so bili posneti trije mladinski filmi.