Etnološka zbirka

Stalna razstava O Rateški narodni noši in lokalni etnološki dediščini
Občasne razstave (glej spodaj)
Dogodki in novice (glej spodaj)

Kajžnkova hiša

Enonadstropna zidana Kajžnkova hiša v južnem delu vaškega jedra ima dvokapno streho na čop in zatrepna zunanja hodnika (ganka). Stavba ima značilno tlorisno zasnovo: »hiša« s kamro, veža s črno kuhinjo in kašča. Na vzhodni fasadi stavbe je ohranjena freska sv. Florjana, na južni pa sončna ura. Glavni vhod ima polkrožni kamnit portal in profilirana vrata. Tlorisna zasnova pritličja se ponovi v nadstropju, a brez prostora nad črno kuhinjo in kaščo. Podoba hiše iz 19. stoletja se je delno ohranila, vendar brez gospodarskega poslopja. V njej si je moč ogledati rekonstrukcijo opreme črne kuhinje in shrambe, stalni etnološki zbirki.

Novice

15. avgust: Ob Vaškem dnevu v Kajžnkovi hiši v Ratečah

Spoštovani! Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščamo, da bodo od 15. avgusta dalje zunanje stene Kajžnkove hiše razkrivale spomine na brezskrbne otoške dni na vasi. Razstavo Otroštvo v Ratečah dopolnjuje tudi istoimenska brošura z zbranimi spomini na [...]