STALNA RAZSTAVA TEHNIŠKE DEDIŠČINE

Fužinarsko naselje Stara Sava

Stalna razstava tehniške dediščine na Stari Savi vključuje podobe dela, razstavne panoje in obnovljene tehniške spomenike nekdanje Železarne Jesenice ter njene predhodnice Kranjske industrijske družbe. V svojem prvotnem okolju so služili električni oskrbi, transportu, proizvodnji in predelavi jekla. Obiskovalci spoznajo najbolj znane proizvode jeseniške jeklarske industrije, način dela in delovne pogoje v posameznih obratih.