Zaporniška celica z razstavo o raznarodovalni politiki na Gorenjskem

Muzej Kosova graščina Jesenice

Jeseniška izpostava gestapa, tajne policije v nacistični Nemčiji, je meddrugimi imela zaporniške celice tudi v Kosovi graščini. Možno si je ogledati avtentično zaporniško celico in stalno muzejsko razstavo o raznarodovalni politiki na Gorenjskem ter nacističnem terorju med letoma 1941 in 1945 na Jesenicah.