Ob Mednarodnem dnevu muzejev Triglavski narodni park in Gornjesavski muzej Jesenice vabita na odprtje sezone na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni.
Ta dan ima Pocarjeva domačija široko odprta vrata!
PROGRAM:
10.00 – odprtje začasne razstave Pastirci – pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini
V Gornjesavski dolini so se prebivalci od vekomaj borili z naravo za svoj košček kruha. Na poljih so pridelali, kolikor so jim dopuščali pogoji, a vendarle so naravne danosti s pridom izkoriščali. Kar jim niso dala polja, so dobili od živine. Zato se je v teh krajih, kot drugod v Julijskih Alpah, razvila posebna oblika pašne živinoreje – planšarstvo.
Razstava, ki je bila lani najprej predstavljena na Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori, prikazuje značilnosti planšarske kulture Gornjesavske doline. Predstavila jo bo njena avtorica, kustodinja za etnologijo Gornjesavskega muzeja Špela Smolej Milat.
11.00 – vodenje po Pocarjevi domačiji
Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni je ena od najstarejših ohranjenih domačij v Triglavskem narodnem parku, zaradi svoje skoraj nespremenjene zunanjosti, notranjosti ter opremljenosti pa predstavlja izjemen spomenik arhitekturne in etnološke dediščine. Njena velika vrednost je zbirka bivalne opreme, orodja in ostalih predmetov, ki so se skozi stoletja izdelovali, uporabljali in hranili v domačiji. Popeljali vas bomo na zanimivo spoznavanje domačije, ki je danes urejena kot muzej bivalne kulture.
12.00 – predstavitev razstave o biotski pestrosti travnikov
Travniki so eden najbolj raznovrstnih ekosistemov na območju Triglavskega narodnega parka. Naravno uspevajo tam kjer so razmere za gozd neugodne, v visokogorju, na poplavnih in močvirnih območjih ali kjer je dosti požarov in plazov. Kjer je naravno rastje gozd, je travnike ustvaril človek, ki jih mora za ohranitev tudi vzdrževati. V zadnjem času se veliko travnikov zarašča, ker kmetovanje ni ekonomsko zanimivo ali pa se jih pretirano gnoji, kar siromaši biotsko pestrost. Razstava je nastala v okviru projekta LIFE FOR SEEDS-Semenska banka.
12.30 – ogled grbinastega travnika
Grbinasti travniki v Julijskih Alpah so svetovna posebnost in žal smo jih zaradi zahtevnega vzdrževanja že veliko izgubili. Javni zavod Triglavski narodni park v okviru projekta LIFE FOR SEEDS skrbi za dva grbinastega travnika na katera vas bodo popeljali zaposleni v javnem zavodu.