V četrtek, 16. maja, ob 19. uri vabljeni v Mestni muzej Kosova graščina na muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: Pozdrav z Jesenic (Jesenice na razglednicah pred prvo svetovno vojno). Predaval bo Tone Konobelj.
 
Na kratko o vsebini predavanja: Najstarejše razglednice so še s konca 19. stoletja, s prvo svetovno vojno pa se konča tehnika koloriranja razglednic. Avtorji so bili znani fotografi (Fran Pavlin, veleposestnik in trgovec Andrej Čufer z Jesenic, krajinar Benedikt Lergetporer z Bleda, Alojz Vengar iz Radovljice in še nekateri drugi) in založniki (Vekoslav Šešok, Rudolf Zore, Anton Treven in nekateri založniki iz Ljubljane, z Dunaja, iz Münchna in od drugod).
V zadnjih letih so te razglednice začeli zbirati številni zbiralci in muzeji. Na Jesenicah sta najbolj znani zbirki Dušana Prešerna in Gornjesavskega muzeja Jesenice. Na osnovi teh zbirk je izšlo nekaj tematskih monografij, ki so še potrdile umetniško in sporočilno vrednost takratnih razglednic.
Razglednica z motivom Jesenice – Fužine leta 1918, Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice