Stalna razstava lokalne etnološke dediščine z rateško nošo

Glavni poudarek etnološke razstave v Kajžnkovi hiši v Ratečah je usmerjen na rateško narodno nošo, ki je zelo bogata in raznolika, izdelana iz domačega platna, raševine in volne. Domačini jo še danes hranijo kot znamenje vaške pripadnosti in jo radi oblečejo ob različnih priložnostih. Gre za obliko slovenske kmečke noše iz sredine 19. stoletja z novejšimi dodatki. Na razstavi si je mogoče ogledati še številne druge noše, od praznične do vsakdanje delovne.

Igra v Escape muzeju Kajžnkova hiša poteka skozi etnološko zbirko in jo tako na zabaven način približa obiskovalcem:

Escape muzej Kajžnkova hiša