Gornjesavski muzej Jesenice
Cesta Franceta Prešerna 45
4270 Jesenice
info@gmj.si

Davčna številka: SI63347300
Matična številka: 5541255000
TRR: 01241-6030375939 pri UJP Kranj
Okrožno sodišče Kranj Srg 2010/22291

DIREKTOR IN UPRAVA

Aljaž Pogačnik

Direktor

M: +386 70 663 043
aljaz.pogacnik@gmj.si

Mateja Holc

Pomočnica direktorja za finance

T: +386 (0)4 583 35 02
mateja.holc@gmj.si

Vanja Legat

Računovodja

T: +386 (0)4 583 20 61
vanja.legat@gmj.si

Snežana Ilieva

Pomožna delavka

T: +386 (0)4 583 35 00

KUSTODIATI

dr. Marko Mugerli

Muzejski svetovalec, kustos za zgodovino železarstva

T: +386 (0)4 583 35 05
marko.mugerli@gmj.si

Špela Smolej Milat

Kustodinja za etnologijo

T: +386 (0)4 583 3504
spela.milat@gmj.si

Daša Čopi

Kustodinja za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost

T: +386 (0)4 583 35 03
dasa.copi@gmj.si

Saša Mesec

Kustodinja za planinstvo

T: +386 (0)8 38 06 731
sasa.mesec@planinskimuzej.si

Natalija Štular

Muzejska svetovalka, kustodinja pedagoginja

T: +386 (0)8 38 06 732
neli.stular@planinskimuzej.si

KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI ODDELEK IN FOTOTEKA

Staš Beton

Samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik

T: +386 (0)4 583 35 07
stas.beton@gmj.si

Katja Žvan

Fotografinja–dokumentalistka

T: +386 (0)4 583 35 06
katja.zvan@gmj.si

SLUŽBA ZA KOMUNICIRANJE

Matjaž Podlipnik

Vodja službe za komuniciranje

T: +386 (0)8 38 06 733
matjaz.podlipnik@gmj.si

Nina Hribar

Koordinatorka

T: +386 (0)4 583 34 92
nina.hribar@gmj.si

Eva Schmitt

Trženje

T: +386 (0)8 380 67 35
eva.schmitt@planinskimuzej.si

Nina Poklukar in Saša Kokalj

Recepcija in informacije – Slovenski planinski muzej

T: +386 (0)8 380 67 30
info@planinskimuzej.si

Silvester Mirtič

Recepcija in informacije – Liznjekova domačija

T: +386 (0)4 5881 19 99
muzej.liznjek@gmj.si

Nataša Slapar

Recepcija in informacije – Escapemuzej Kajžnkova hiša

T: +386 (0)4 587 61 48
muzej.ratece@gmj.si

Bojan Černelč

Muzejski tehnik

T: +386 (0)8 3806734
bojan.cernelc@planinskimuzej.si

Mirjan Čadej

Muzejski tehnik

T: +386 (0) 5 833 500
mirjan.cadej@gmj.si