Gornjesavski muzej Jesenice
Cesta Franceta Prešerna 45
4270 Jesenice
T: +386 (0)4 583 35 00
info@gmj.si

Davčna številka: SI63347300
Matična številka: 5541255000
TRR: 01241-6030375939 pri UJP Kranj
Okrožno sodišče Kranj Srg 2010/22291

Aljaž Pogačnik
direktor

M: +38670663043
aljaz.pogacnik@gmj.si

Računovodstvo

Mateja Holc
Poslovni sekretar
T: +386 (0)4 583 35 02
finance@gmj.si

Računovodstvo

Vanja Legat
Računovodja
T: +386 (0)4 583 20 61

vanja.legat@gmj.si

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA JESENICE

Staš Beton

Samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik
T: +386 (0)4 583 35 07
restavrator@gmj.si

Špela Smolej Milat

Kustodinja za etnologijo
T: +386 (0)4 583 3504
spela.milat@gmj.si

dr. Marko Mugerli

Muzejski svetovalec, kustos za zgodovino železarstva

T: +386 (0)4 583 3505
marko.mugerli@gmj.si

Daša Čopi

Kustosinja za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost
T: +386 (0)4 583 35 03
dasa.copi@gmj.si

Nina Hribar

Koordinatorka
T: +386 (0)4 583 34 92
nina.hribar@gmj.si

Snežana Ilieva

Pomožna delavka
T: +386 (0)4 583 35 00

Katja Žvan

Fotograf–dokumentalist
T: +386 (0)4 583 35 06
foto@gmj.si

Vloga za stranke

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA KRANJSKA GORA

Muzej Kranjska Gora

Liznjekova domačija

T: +386 (0)4 588 19 99
muzej.liznjek@gmj.si

Muzej Rateče

Kajžnkova hiša
T: +386 (0)4 587 61 48
muzej.ratece@gmj.si

NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ

Matjaž Podlipnik

Vodja oddelka
T: +386 (0)8 3806733
matjaz.podlipnik@planinskimuzej.si

Eva Schmitt

Trženje
T: +386 (0)8 380 67 35
eva.schmitt@planinskimuzej.si

Natalija Štular

Muzejska svetovalka, kustodinja pedagoginja
T: +386 (0)8 3806732
neli.stular@planinskimuzej.si

Saša Mesec

Kustodinja za planinstvo

T: +386 (0)8 3806731
sasa.mesec@planinskimuzej.si

Recepcija in informacije
T: +386 (0)8 380 67 30
info@planinskimuzej.si

Bojan Černelč

Muzejski tehnik
T: +386 (0)8 3806734
bojan.cernelc@planinskimuzej.si