Gornjesavski muzej Jesenice
Cesta Franceta Prešerna 45
4270 Jesenice
T: +386 (0)4 583 35 00
info@gmj.si

Davčna številka: SI63347300
Matična številka: 5541255000
TRR: 01241-6030375939 pri UJP Kranj
Okrožno sodišče Kranj Srg 2010/22291

Aljaž Pogačnik
direktor

T: +386 (0)4 583 35 01
M: +38670663043
e-pošta

Računovodstvo

Mateja Holc
Poslovni sekretar
T: +386 (0)4 583 35 02
e-pošta

Računovodstvo

Majči Mlakar 
Poslovni sekretar
T: +386 (0)4 583 20 61
e-pošta

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA JESENICE

Staš Beton

Samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik
T: +386 (0)4 583 35 07
e-pošta

Špela Smolej Milat

Kustodinja za etnologijo
T: +386 (0)4 583 3504
e-pošta

dr. Marko Mugerli

Višji kustos za zgodovino železarstva

T: +386 (0)4 583 3505
e-pošta

Daša Čopi

Kustosinja za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost
T: +386 (0)4 583 35 03
e-pošta

Nina Hribar

Koordinatorka
T: +386 (0)4 583 34 92
e-pošta

Snežana Ilieva

Pomožna delavka
T: +386 (0)4 583 35 00

Katja Žvan

Fotograf–dokumentalist
T: +386 (0)4 583 35 06
e-pošta

Vloga za stranke

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA KRANJSKA GORA

Muzej Kranjska Gora

Liznjekova domačija,
Silvester Mirtič, muzejski vodnik
T: +386 (0)4 588 19 99
e-pošta

Muzej Rateče

Kajžnkova hiša
T: +386 (0)4 587 61 48
e-pošta

NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ

Matjaž Podlipnik

Vodja oddelka
T: +386 (0)8 3806733
e-pošta

Eva Schmitt

Trženje
T: +386 (0)8 380 67 35
e-pošta

Natalija Štular

Muzejska svetovalka, kustodinja pedagoginja
T: +386 (0)8 3806732
e-pošta

Saša Mesec

Kustodinja za planinstvo

T: +386 (0)8 3806731
e-pošta

Jelena Jovanova

Recepcija in informacije
T: +386 (0)8 380 67 30
e-pošta

Bojan Černelč

Muzejski tehnik
T: +386 (0)8 3806734
e-pošta