Spoznali boste najstarejše in najmodernejše načine merjenja časa, mase, dolžine in prostornine. Izpopolnjeni merilni pripomočki so vplivali na način življenja, razvoj znanosti, medicine, metalurgije in gospodarstva. Na razstavi bomo prikazali med drugimi tudi merilne pripomočke, s katerimi so merili v Gornjesavski dolini, Bohinjski Bistrici in Stari Fužini v času rodbine Zois.

 

Tehtanje in pakiranje elektrod v elektrodnem oddelku Železarne Jesenice leta 1975 (GMJ, fototeka ŽJ)