Izkušnje starejših – dediščina današnjih dni

V okviru projekta DEKD, katerega vodilna tema je bila solidarnost med generacijami, smo v NOE Kranjska Gora pripravili tri prireditve. Z njimi smo želeli izkušnje starejših generacij s področja športa, gorskega reševanja in tradicionalnih tehnik vezenja predstaviti mlajšim generacijam. V Liznjekovo hišo v Kranjski Gori smo tako v goste povabili olimpijca, smučarska tekača, Maro Rekar in Janeza Mlinarja, predstavnika starejše generacije, ki sta nam ob diaprojekciji starih fotografij pripovedovala, kako so se športniki včasih pripravljali za olimpijado, kakšno opremo so imeli in koliko entuziazma in dobre volje so vložili v svoje priprave.

Gorski reševalci so svoje izkušnje in znanje predstavili v Slovenskem planinskem muzeju. Učenci mojstranške osnovne šole so si ogledali film Klic z gora in predstavitev reševalne opreme. Za nekaj trenutkov so se prelevili tudi v reševalce.

V Ratečah so se ponovno zbrale domačinke, ki pridno vezejo in vsako leto pripravijo razstavo prtov z narodnimi motivi.

Naši obiskovalci na prireditvah so bili predvsem mladi in zato lahko zaključim z besedami dr. Jelke Pirkovič, generalne direktorice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije: »Ljudje si s starostjo pridobivamo izkušnje in modrost. Želimo si, da bi mladi tem modrostim in izkušnjam prisluhnili, da bi z njih pridobili informacije, koristne za današnji čas …«

Natalija Štular