Pomlad je čas za nove začetke. Zato smo prav pomlad izbrali  da vam predstavimo prva leta, ko so Jesenice postale mesto. Po več desetletjih v Muzeju Kosova graščina pripravljamo novo stalno razstavo: Mladost mesta rdečega prahu.

Vsak teden, do odprtja razstave, vam razkrijemo drobec vsebine. Tokrat vam razkrivamo, kako so bile nekoč na Jesenicah poimenovane ulice.

***

V krajih Gornjesavske doline je bilo uvedeno prvo oštevilčenje hiš leta 1771 v okviru reform Marije Terezije. Do uvedbe moderne oblike upravnih občin je prišlo šele leta 1850. Jesenice so prvi ulični sistem z novo numeracijo dobile šele konec leta 1930. Pred tem so bile hišne številke razporejene po kronološki gradnji hiš od najstarejših proti najmlajšim stavbam. Občinski uradniki so ulice poimenovali po že obstoječih ledinskih imenih (Na Murovi, Na Plavžu, Na Pejcah…), po gospodarski oziroma obrtni dejavnosti, ki se je vršila v določeni ulici (Obrtniška in Fužinska ulica, Industrijska cesta,…) ter po znamenitih in zavednih Slovencih (Maistrova cesta, Prešernova cesta, Čopova cesta….).

Gosposvetska cesta s Hotelom Triglav v ozadju. Foto Fran Pavlin, okoli leta 1930, Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice

Gosposvetska cesta s Hotelom Triglav v ozadju, Foto: Fran Pavlin, okoli leta 1930, Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice