Description

 

Klavdij Tutta je v slovenskem likovnem prostoru aktivno prisoten kot eden osrednjih avtorjev mediteranskega pejsaža.

Jezik: Slovenski, angleški

Spremna teksta: dr. Damir Globočnik, Anamarija Stibilj Šajn
Dolenjski muzej, 2011
Strani: 95