Opis

 

Predstavljamo sicer majhen del slovenskega gozda, a pomembno zgodbo o gozdovih, ki jih je imela Kranjska industrijska družba na Gorenjskem. Zanimalo nas je, zakaj se je Družba odločila za nakup gozdov, kakšen je bil njihov obseg in kje so se le-ti nahajali. Predstavljamo različne postopke upravljanja. /…/ V poglavjih, ki opisujejo spravilo, smo izpostavili prevoz lesa od plavljenja do transporta s Pantzovimi gravitacijskimi žičnicami. V drugih poglavjih opisujemo ostale dejavnosti, povezane z gozdom, kot so lov, žage, oglarstvo in delo gozdnih delavcev. Predstavljamo lovske čuvaje ter opišemo življenje, delo in orodje drvarjev in oglarjev. (Iz spremne besede, avtorica Irena Lačen Benedičič)
Avtorji: dr. Marko Mugerli,Irena Lačen Benedičič, mag. Vladimir Vilman (Tehniški muzej Slovenije), Zdenka Torkar Tahir
Uvodnik: Irena Lačen Benedičič
Jezik: angleški, italijanski, nemški, slovenski
Jesenice: GMJ, 2014
Strani:119