Opis

 

Življenje Gorenjske v veliki meri opredeljuje njena industrijska preteklost. Industrija je bila nosilka in usmerjevalka ne le gospodarskega, ampak vsesplošnega razvoja gorenjske pokrajine v preteklem stoletju. Tovarne z visokimi dimniki in velikimi proizvodnimi halami so spremenile videz krajine in način življenja njenih prebivalcev.
Jezik: Slovenski, angleški (summary)
Avtorji: dr. Marko Mugerli, dr. Bojan Knific, mag. Tita Porenta, Saša Florjančič, mag. Monika Rogelj, Biljana Ristić, Mojca Šifrer Bulovec, Marko Kumer, Katarina Rus Krušelj
2016
Strani: 59