Zgodovina Kosove graščine

Kosovo graščino je leta 1521 zgradil baron Sigmund Dietrichstein, zakupnik belopeške posesti in vazal Habsburžanov, ki so po izumrtju celjskih grofov prevzeli njihove posesti. Nad balkonskimi vrati je ohranjen belopeški grb, v virih pa jo omenjajo tudi kot »stari belopeški grad«. V 18. stoletju so si lastništvo podajale različne plemiške rodbine. Leta 1812 jo je kupil trgovec Frančišek Pavel Kos in jo leta 1821 obnovil v neorenesančnem slogu, ki se kaže v rustikalnem pritličju in reprezentativnem nadstropju z balkonom v osi stavbe nad glavnim vhodom. Času primerno jo iz tega obdobja krasijo tudi nekateri neoklasicistični poudarki, npr. portal, okenski okviri ter osrednje notranje stopnišče iz zelenega tufa, ki povezuje vsa nadstropja stavbe. Konec 19. stoletja je stavbo od Kranjske industrijske družbe odkupila jeseniška srenja. V njej so bili do leta 1915 prostori ljudske šole, med obema vojnama uradi, sodišče in zapori. Danes je Muzej Kosova graščina osrednje razstavišče Gornjesavskega muzeja Jesenice za občasne vizualno-likovne in muzejske razstave.

Novejša zgodovina

Razstavišče za občasne vizualno likovne in muzejske razstave.

Novice

Projekt Hiše naših dedov

Projekt Hiše naših dedov povezuje stare hiše na zgornjem Gorenjskem, ki so odprte za obiskovalce. Hiše prikazujejo bivanjsko okolje in način življenja generacij pred nami. Oboje je bilo prilagojeno okolju ter takratnim zmožnostim in potrebam [...]

Kustos na obisku

9. 2022 kustos na obisku.   Ob dnevih evropske kulturne dediščine je Osnovno šolo Koroška Bela obiskal kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice dr. Marko Mugerli in spregovoril o muzejskih predmetih iz nekdanje Zoisove graščine na Javorniku. [...]