Zgodovina Kosove graščine

Kosovo graščino je leta 1521 zgradil baron Sigmund Dietrichstein, zakupnik belopeške posesti in vazal Habsburžanov, ki so po izumrtju celjskih grofov prevzeli njihove posesti. Nad balkonskimi vrati je ohranjen belopeški grb, v virih pa jo omenjajo tudi kot »stari belopeški grad«. V 18. stoletju so si lastništvo podajale različne plemiške rodbine. Leta 1812 jo je kupil trgovec Frančišek Pavel Kos in jo leta 1821 obnovil v neorenesančnem slogu, ki se kaže v rustikalnem pritličju in reprezentativnem nadstropju z balkonom v osi stavbe nad glavnim vhodom. Času primerno jo iz tega obdobja krasijo tudi nekateri neoklasicistični poudarki, npr. portal, okenski okviri ter osrednje notranje stopnišče iz zelenega tufa, ki povezuje vsa nadstropja stavbe. Konec 19. stoletja je stavbo od Kranjske industrijske družbe odkupila jeseniška srenja. V njej so bili do leta 1915 prostori ljudske šole, med obema vojnama uradi, sodišče in zapori. Danes je Muzej Kosova graščina osrednje razstavišče Gornjesavskega muzeja Jesenice za občasne vizualno-likovne in muzejske razstave.

Novice