Opis

Knjiga nam na 72 straneh razkriva preteklost najstarejšega dela Jesenic (Murove) in Plavža. Odkriva nam vsebine, ki večinoma še niso bile objavljene: razvoj naselij, različnih dejavnosti in obrti ter gradivo iz ljudskega izročila in spominskih zapisov.

Uvodnik: Irena Lačen Benedičič
Avtorica: Zdenka Torkar Tahir
Jesenice: GMJ, 2010
Strani: 72