Opis

 

Knjiga predstavi predelovalne obrate: Hladna valjarna Bela, Hladna valjarna in žičarna, Cevarna, Vratni podboji, Jeklovlek, Žebljarna in Elektrodni oddelek. Avtor dr. Marko Mugerli opiše čas Kranjske industrijske družbe in čas Železarne Jesenice. Predstavi delavski vsakdan in življenje delavskih družin. Zdenka Torkar Tahir pa je avtorica poglavja Kronika neke jeseniške mladosti ali kako smo preživeli 60. in 70. leta prejšnjega stoletja.
Jezik: angleški, nemški, slovenski
Avtor: dr. Marko Mugerli, Irena Lačen Benedičič, Zdenka Torkar Tahir
Uvodnik: Irena Lačen Benedičič
Jesenice: GMJ, 2013
Strani: 72