Opis

Slovenski kozolec v kulturni krajini predstavlja napravo za sušenje in spravilo poljskih pridelkov in orodij; njegov razvoj je v tako dovršeni obliki vezan na slovensko etnično ozemlje. Zaradi  svoje  funkcionalnosti, logičnosti konstrukcije, izvrstne prilagojenosti  kulturni  krajini,  razširjenosti  in  kontinuirane  uporabe je na  svetu  edinstven.  Kaj nam predstavljajo in kaj sporočajo danes, osvetljuje arhitekt, ki je sistematično popisal kozolce na območju občine Kranjska Gora in njihove posebnosti predstavil v pričujoči publikaciji. (iz Uvodnika, avtorica Irena Lačen Benedičič)

Jezik: Slovenski, angleški, nemški, italijanski

Avtor: Domen Zupančič
Uvodnik: Irena Lačen Benedičič
Jesenice: GMJ, 2015
Strani: 52
Cena: 5,00 €