Description

Slikarko Klementino Golijo bi lahko označili kot umetnico, ki pri svojem ustvarjanju poudarja osebni barvni in oblikovni izraz in ne kopira najnovejših – trendovskih likovnih smernic velikih svetovnih umetnostnih središč. Ustvarjalka se nam razgalja kot ženska, umetnica, filozofinja, ki v likovnem jeziku izgovarja svoja spoznanja.