Projekt Hiše naših dedov povezuje stare hiše na zgornjem Gorenjskem, ki so odprte za obiskovalce. Hiše prikazujejo bivanjsko okolje in način življenja generacij pred nami. Oboje je bilo prilagojeno okolju ter takratnim zmožnostim in potrebam naših dedov. Oboje je soustvarjalo tudi našo identiteto ter je danes lahko navdih za naša življenja.

 V projekt Hiše naših dedov je trenutno vključenih 13 hiš, med njimi tudi tri v upravljanju Gornjesavskega muzeja Jesenice: Kasarna na Stari Savi na Jesenicah, Liznjekova domačija v Kranjski Gori in Kajžnkova hiša v Ratečah.

Portal Hiše naših dedov poleg samih hiš povezuje tudi njihove upravljavce in skrbnike, to so Triglavski narodni park, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Gorenjski muzej Kranj, Muzeji Radovljiške občine, Tržiški muzej, TKD Kamna Gorica in Gornjesavski muzej Jesenice.

Projekt smo predstavili na novinarski konferenci 27. septembra 2022. Poslušajte, kaj smo povedali za Val 202.