Mag. Peter Kunc (1934–2021)

V zgodovini Jesenic in slovenske jeklarske industrije pomembno mesto zavzema mag. Peter Kunc.

Po rodu je bil iz Sinje Gorice pri Vrhniki. Na Jesenice je prišel po diplomi na strojni fakulteti v Ljubljani. Zaposlil se je v  Projektivnem biroju Železarne Jesenice. Leta 1967 je uspešno zaključil magistrski študij strojništva.

V zgodovini slovenskega železarstva, ki jo v Gornjesavskem muzeju Jesenice proučujemo in predstvaljamo na različne načine, tudi v obliki e-vsebin, je bilo pomemno obdobje med letoma 1968 in 1979, ko je Železarno Jesenice vodil mag. Peter Kunc. Podjetje je prevzel v času krize, ki jo je povzročila jugoslovanska gospodarska reforma z liberalizacijo uvoza železa in jekla. Izdelan je bil sanacijski program, ki je predvidel zapiranje nerentabilnih obratov in prilagoditev proizvodnje potrebam trga. Pri tem je bilo nujno sodelovanje z ostalimi slovenskimi železarskimi podjetji, da bi zmanjšali medsebojno konkurenco. Leta 1969 je skupaj z vodstvom železarn v Ravnah in Štorah ustanovil združeno podjetje Slovenske železarne. V njegovih treh mandatih vodenja železarne so dogradili aglomeracijo, hladno valjarno Bela in povečali proizvodnjo jekla. Opustili so sivo livarno, valjarno tanke pločevine in žično valjarno. Razvojni načrt je predvideval opustitev proizvodnje jekla po Siemens-Martinovem postopku in osredotočenje na proizvodnjo v elektroobločnih pečeh. Znanje o vodenju podjetja je poglobil leta 1974 na harvardski univerzi, kjer je zaključil mednarodni seminar Manager. Železarno je zapustil kot perspektivno podjetje, ki je vplivalo na razvoj okolice na različnih področjih, tudi kulture in športa.

Za njegove zasluge za razvoje metalurške stroke je leta 1978 prejel Pantzovo nagrado. Prejel je tudi red dela z zlatim vencem, orden Republike z bronastim vencem, častni znak občine Bled in naziv častni občan občine Jesenice. Ustanovil je Društvo za življenje po kapi in bil njegov prvi predsednik. Njegov razvojni plan je aktualen, saj jeklarska proizvodnja na Jesenicah še danes bazira na elektroobločni peči.

 

Sodelavci Gornjesavskega muzeja Jesenice