Slovenija je v letu 2021 evropska gastronomska regija. Ob tem smo trije gorenjski muzeji − Loški muzej Škofja Loka, Gornjesavski muzej Jesenice in Muzeji radovljiške občine − v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice pripravili skupen projekt Naša kuhna. Skozi prizmo kulinarike interdisciplinarno predstavljamo kulturno zgodovino našega prostora v različnih obdobjih in hkrati prek stičnih točk preteklost povezujemo s sedanjostjo. Projekt je sestavljen iz dveh delov: spletnega in stvarnega. Na skupni spletni platformi – Špajzi hranimo digitalizirane »posladke« iz muzejskih zbirk in knjižnega gradiva, ki predstavljajo kulinarične značilnosti, jedilno kulturo in predmete, pa tudi posnetke delavnic in virtualne oglede razstav. Stvarni del pa predstavljajo naši dogodki in delavnice: kjer trenutno izpostavljamo projekt Delavska malca.

Špajza

Špajza

Špajza

Delavska malca

Obvestila naših partnerjev:

[wp-rss-aggregator]