Dne 7. in 8. oktobra bo v organizaciji Slovenskega muzejskega društva in Gornjesavskega muzeja Jesenice potekalo v dvorani Kolpern na Stari Savi na Jesenicah Strokovno posvetovanje v okviru XII. ZBOROVANJA SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA.

Strokovni posvet bo potekal na temo :

Muzejsko delo in odgovornost do oblikovanja identitete (moderatorka: Verena Vidrih Perko)

Muzejske javnosti, kako jih prepoznavamo in kako jih sodejavno vključujemo   v muzejsko delo (moderatorka: Verena Vidrih Perko)

Pritiski lokalnih političnih oblasti na muzeje, kaj so muzeji dolžni storiti in česa ne smejo (moderator: Andrej Smrekar)

 

Medijski pokrovitelj dogodka : GTV Gorenjska televizija