[:SL]Svoje pesmi bodo brali slovenski pesniki: Jernej Kusterle, Ivan Dobnik, Cvetka Bevc, Marko Elsner Grošelj, Stojan Špegel

Poetikonov pesniški večer (GMJ)[:]