Arheološka zbirka
Železarska zbirka
Zbirka sakralne umetnosti
Zbirka laboratorijske opreme in merilnih naprav
Rudarska zbirka
Oglarska zbirka
Kovaška zbirka
TEHNIŠKA DEDIŠČINA