Iz našega arhiva:

»Leta 1949 Odbor AFŽ poziva ženske k praznovanju dneva žena tako kot napredne žene vsega sveta: v znamenju borbe za mir v svetu in za uničenje atomskega orožja ter za izgradnjo socializma v Jugoslaviji, saj bodo s tem prispevale za mir in lepše življenje vsega človeštva. Želijo, da bi proslava 8. marca ostala v spominu »poznim rodovom, ko smo bíle ta boj proti fašizmu, reakciji in imperializmu za osvoboditev zasužnjenih narodov vsega sveta«. (GMJ, arhiv Delavskega gibanja, serija III, mapa 22.)

Vabljeni, da si ogledate oddajo Na lepše. Takole pravijo: »V duhu žensk, ki delujejo v turizmu, smo se ustavili tudi na Jesenicah, kjer so konec 19. stoletja začeli rasti najmodernejši železarski objekti. So pa naše industrijsko mesto tekom njegove zgodovine tudi v obratih železarne močno oblikovale ravno ženske.«