»Na Jesenicah so ženske delale v tovarni od vsega začetka, torej od izgradnje železarne KID konec 19. stoletja. V primerjavi z moško delovno silo je bil to majhen odstotek, še zdaleč pa ne zanemarljiv, saj so bile v tistem času na Slovenskem zaposlene ženske izjema. Ta odstotek se vse do leta 1941 ni bistveno povečal. Povojno obdobje zaznamuje upanje v boljši jutri. Ustava FLRJ leta 1946 je žensko priznala za polnopravno državljanko z volilno pravico. Po statističnih podatkih SFR Jugoslavije je bilo pred vojno od vseh zaposlenih v državi le četrtina žensk, po vojni pa že dobra tretjina. V jeseniški železarni se je število žensk od leta 1940 do 1949 podeseterilo.« (Delavke železarne, Gornjesavski muzej Jesenice, 2015)