Uprava

Na sedežu Gornjesavskega muzeja Jesenice hranimo, preučujemo in dopolnjujemo muzejsko gradivo: – Fototeka obsega več kot 55.000 negativov in pripadajočih kontaktnih kopij, 1500 razglednic, 20.000 originalnih fotografij, 3000 barvnih diapozitivov in 25.000 originalnih steklenih plošč, 7400 digitalnih fotografij, 37 tematskih albumov in 31 albumov o delovanju muzeja/dejavnosti 1994–2001 ter 13.827 digitalnih posnetkov o dejavnosti, nastalih med letoma 2001 in 2011; – 230 tekočih metrov arhivskega gradiva Kranjske industrijske družbe; – Interna strokovna knjižnica hrani del železarske strokovne knjižnice nekdanje Železarne Jesenice oziroma Kranjske industrijske družbe. Dopolnjujemo jo z gradivom domoznanstva in s strokovno muzejsko literaturo.

  • 1948 Zbirni urad – enota Tehniškega muzeja Slovenije.
  • 1950 na predlog TMS Ministrstvo za znanost in kulturo LRS potrdi Zbirni urad.
  • 3.7.1951 se preimenuje v Tehniški muzej Jesenice.
  • 1952 je bila muzeju predana cerkev na Stari Savi.
  • 1953 Železarna Jesenice prevzame muzej v svoj sestav.
  • 1989/90 je Železarna Jesenice muzej zaprla.
  • 1991 je Občina Jesenice ustanovila MUZEJ JESENICE – občinski javni zavod, ki je združil muzejsko dejavnost bivšega Tehniškega muzeja Železarne Jesenice in muzejsko dejavnost, ki je bila registrirana pri Gledališču Toneta Čufarja in je obsegala skrb za spominske hiše (Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, Prešernovo rojstno hišo v Vrbi in Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah) ter galerijsko dejavnost v Kosovi graščini na Jesenicah.
  • 2000 Gornjesavski muzej Jesenice (soustanoviteljice: Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Žirovnica).
  • 2003 Gornjesavski muzej Jesenice za območje občin Jesenice in Kranjska Gora.
  • 2009 Sklep Vlade RS, pooblastilo za opravljanje javne službe.

 

Poslanstvo javnega zavoda je skrb za prepoznavanje, ohranjanje, predstavljanje, razumevanje žive ter premične kulturne in naravne dediščine gornjesavske regije ter planinske in železarske dediščine širšega slovenskega prostora.


INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Politika varstva osebnih podatkov