Včeraj smo ob 18. uri v Slovenskem železarskem muzeju, v Kolpernu na Stari Savi, predstavili novi Jeseniški zbornik 13, ki je v času odprtosti na voljo v naših muzejskih hišah, po ceni 25€.

Naročila pa zbiramo tudi na naslovu info@gmj.si.

Zapisi lokalne kulturne dediščine v knjigi, katere izdajo je omogočila Občina Jesenice, so lahko tudi lepo novoletno darilo.

Vabljeni k nakupu!

Foto: Nik Bertoncelj

Kolofon:

JESENIŠKI ZBORNIK 2023 (13)
(1−6 Jeklo in ljudje)

Glavni urednik: Aljaž Pogačnik
Tehnična urednica: Špela Smolej Milat
Uredniški odbor in recenzenti: Daša Čopi, Petra Dečman, Nataša Kokošinek, Tone Konobelj, Aleš Lagoja, Majda Malenšek, dr. Marko Mugerli, Veronika Osredkar, Aljaž Pogačnik, Špela Smolej Milat
Jezikovni pregled: Neja Šmid
Prevod: Evropa Bled, Cilka Demšar
Oblikovanje: Jamaja, Maja Rostohar
Tisk: Medium d. o. o.
Izdal: Gornjesavski muzej Jesenice, zanj Aljaž Pogačnik
Naklada: 700 izvodov
Sofinancirala Občina Jesenice.
Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.

vsebuje 510 strani
ISSN 1318-7317