[:SL]

Višji kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik je insitu predstavi bogato umetnostno zgodovinsko dediščino današnje župnijske cerkve na Koroški Beli. Poudaril je, da župnijska cerkev na Koroški Beli danes predstavlja primerek umetnostno zgodovinskega spomenika druge polovice 18. stoletja, ki nam razodeva zanimivo združevanje tako avstrijskih baročnih stavbnih vzorcev kot tudi rimske baročne arhitekturne tradicije, notranjost pa krasijo oltarji in bogastvo stenskih poslikav različnih umetnostno zgodovinskih obdobij. Predavanje je pripomoglo k poznavanju arhitekturnih, kiparskih in slikarskih značilnosti ž. c. Sv. Ingenuina in Albuina na Koroški Beli, ki je bila, tako kot ostala sakralna dediščina Gornjesavske doline, v preteklosti zaradi drugačnih političnih in gospodarskih razmer večkrat prezrta.

[:]