Opis

Zemljevid zajema območje Zgornjesavske doline – “vse od Mojstrane dalje”.  Najzahodnejši vrh na zemljevidu je Mangart, severni rob zemljevida poteka po grebenu Karavank med Pečjo (Tromeja) in Kepo, vzhodni rob v liniji Kepa-Mojstrana-Debela peč in južni rob zapirajo Viševnik-Kanjavec-Trenta.

Vsebina zemljevida:
– markirane planinske poti, kategorizirane kot nezahtevne, zahtevne in zelo zahtevne,
– sprehajalne in izletniške poti,
– kolesarske poti,
– pohodne poti Via Alpina, Alpe-Adria in Juliana trail,
– poteki turnih smukov,
– naravne in kulturne zanimivosti,ferate, kolesarske proge za spust …

Uporabnikom satelitske navigacije (GPS) sta namenjeni dve koordinatni mreži, pravokotna z Gauss-Krügerjevo projekcijo in geografska (WGS84). Na hrbtni strani so opisane označene kolesarske poti. Vsakemu opisu je dodan višinski diagram. V tabeli so zbrane sprehajalne poti z označbami dolžine, časovnico in težavnostjo.