Opis

V vodniku je opisanih 17 izbranih, atraktivnih vrhov oziroma zanimivosti v okolici Kranjske Gore. Pri vsaki turi je navedena težavnost, višina, vstop, sestop in drugi potrebni napotki za pot. Ponekod je opisanih več variant. Dodane so tudi perorisbe planinskih postojank in fotografije dotičnih vrhov. Vodnik je napisan v angleščini.

The guide describes 17 selected attractive peaks or points of interest in the surroundings of Kranjska Gora. Difficulty, height, ascent, descent and other necessary information are listed for each route. At some routes, more than option is described. Pen drawings of mountain huts and photos of selected peaks are included as well. The guide is written in English.