Description

 

Monografija Jesenice predstavlja zgodovinski razvoj mesta. V knjigi so prikazana različna področja: zgodovina železarstva, kulture, športa, zdravstva, prosvete in cerkvene zgodovine, del pa je posvečen naravi.

Jezik: slovenski, angleški, nemški, italijanski
Urednik: Tone Konobelj
Avtorji: Boris Bregant, Maja Topole, Matija Zorn, Janez Mlinar, Cene Avguštin, Marko Mugerli, Janez. Kopač, Natalija Štular, Tone Konobelj, Irena Lačen Benedičič, Katja Praprotnik, Majda Malenšek, Ferdinand Šerbelj, Vitomir Pretnar, Jože Šifrer, Tomaž Budkovič, Nada Praprotnik, Janez Gregori
Jesenice: GMJ, 2007
Strani: 150