Description

To številko Jeseniškega zbornika sestavljajo spomini znanih domačinov (županov, častnih občanov, direktorjev železarne in drugih) in prispevki, ki govorijo o različnih predelih Jesenic (Zaštreka, Delavska ulica itd.) in dejavnostih v daljni in bližnji preteklosti.

Urednik: Tone Konobelj
Jesenice: GMJ, 2009
Strani: 382