Opis

Katalog je nastal v sodelovanju med tremi muzeji: Gorenjskim muzejem iz Kranja, Muzeji radovljiške občine in Gornjesavskim muzejem Jesenice. Pobudnik sodelovanja je bil kustos Gorenjskega muzeja ddr. Damir Globočnik, ki je bil tudi urednik kataloga in poleg Aljaža Pogačnika tudi pisec dodatnega besedila.

Katalog je razdeljen na tri poglavja: Kreposti, Krogi in Portreti.

Osnovna linija ženskih figur, personifikacij kreposti, se spaja s slikarskim prostorom in hkrati s slikarskimi rešitvami, ki koreninijo v zahodnoevropskem idealu elegance človeškega telesa, na kar nas opozarjajo tudi zanimivi detajli, na primer drža rok, nog, glave … Njene upodobljene kreposti niso samo simboli, temveč raste simboličnost tudi iz njih, iz načina, kako so oblikovane, naseljene na podlago oziroma zgrajene iz občutka za formo in barvni izraz.

Oblikovalka: Barbara Bogataj Kokalj, Studio Alea; biografski podatki, seznam razstav, bibliografija: Jana Vizjak, Mojca Vizjak Pavšič; fotografije: Boštjan Gunčar (razen ciklusa Kreposti (Gaja Vičič, Peter Pokorn) in avtoportretov (Boris Gaberščik); grafična priprava Marko Pirnat; lektoriranje: Judita Babnik, prevod povzetka v angleščino: Amidas d.o.o.