Opis

Monografija je izšla ob 100-letnici rojstva Jaka Čopa in ob muzejsko-fotografski razstavi. V njej so zbrane najboljše, najbolj značilne in znane fotografije iz Čopovih črno-belih monografij.

Jezik: Slovenski, angleški
Izbor fotografij: Jože Mihelič
Teksti: Jože Mihelič, Elizabeta Gradnik, Natalija Štular
Jesenice: GMJ – SPM, 2011
Strani: 114