Opis

Nit fotografskega ciklusa, ki ga predstavlja Franc Črv v svoji monografiji, sta delo in šport. Podobno kot njemu je tekel življenjski ritem mnogim Jeseničanom v prejšnjem stoletju, obdobju najhitrejšega razvoja mesta in njegovih dejavnosti. Del tega utripa je z ustvarjalnim žarom avtorja in lepoto podob prisoten tudi v pričujoči monografiji. (Iz predgovora, avtor Tomaž Tom Mencinger).

Urednik in avtor dodatnega besedila: Aljaž Pogačnik