Pozdravljeni kreativci, kulturniki in vsi tisti, ki iščete poti, kako lastno ustvarjalnost in kulturo vtkati v nove produkte, tudi v gospodarstvo.

Kulturne in kreativne industrije so globalno prepoznane kot gonilna sila inovacij in potrebne transformacije gospodarstva iz tradicionalnih industrij v digitalno družbo in družbo storitev. Tako bomo lahko učinkovito znali reševati sodobne izzive, kot so podnebne spremembe, starajoče se prebivalstvo in naraščanje revščine.

V Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj želimo opozoriti na poseben strateški izziv razvoja tega sektorja kot lastne gospodarske panoge in kot zunanjega partnerja za inovacije v industriji. Poudarjamo vključitev kulturno-kreativnih vsebin kot pomoč družbi, da postane bolj odprta za inovacije, spremembe in podjetništvo.

Dogodek organiziramo s partnerji iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.

.

.

Če želite pobliže spoznati dobre prakse in produkte kulturnih in kreativnih vsebin, vabljeni k prijavi na srečanje.