Leta 1969 so ga izdelali v nemški strojni tovarni Niehoff. Uporabljali so ga v predelovalnih obratih za navijanje žice v žičarni. Prvo žičarno na Jesenicah so odprli že leta 1890. Ker je na prvotni lokaciji zaradi širitve jeklarne primanjkovalo prostora, so hladno valjarno in žičarno preselili v Hrenovico, v bližino Stare Save. Načrte za tovarno je izdelal inž. Miroslav Nikolič med drugo svetovno vojno v nemškem taborišču. V žičarni so izdelovali žico za vinograde, ograje, sita, mreže, filtre, rotorje, tuljave, električno napeljavo, knjigoveze, za izdelavo žičnikov, vijakov in verig. Žičarski stroj je bil obnovljen leta 2020 v projektu Naša industrijska dediščina naš ponos.

Delavka pri navijalcu žice leta 1979