Dnevi evropske kulturne dediščine so že desetletja skupni evropski praznik dediščine. Letos smo nastopili pod geslom Spoznaj? Varuj! Ohrani. Prav to geslo najbolje povzema poslanstvo Gornjesavskega muzeja Jesenice. Na Stari Savi spoznavamo, varujemo in ohranjamo predvsem železarsko dediščino.

Muzealci smo v kostumih kot zgodovinske osebnosti jeseniškega železarstva in fužinarstva predstavili rezultate projekta Naša industrijska dediščina naš ponos: grof Nikolaj Pavel von Bucelleni je z Ano Ruard sprejemal obiskovalce, najmlajši so se s plavžarjem Vincencom Branketom in Cundrovo Minco, mežnarico s savske cerkve, preizkusili v zalaganju in prižiganju plavža, Angela Boškin, prva skrbstvena medicinska sestra na Slovenskem pa nas je seznanila z ukrepi in navodili NIJZ za varno udeležbo na dogodku. Sam Viktor Ruard, zadnji lastnik savskih fužin, pa je obiskovalce popeljal na strokovni ogled dopolnjene tehniške zbirke muzeja na prostem na Stari Savi. Kot drugi muzej na svetu smo javnosti predstavili interaktivno veččutno napravo, ki uporabniku informacije podaja v obliki vibracij, zvoka in tipne slike – tablico Feelif, namenjeno predvsem slepim in slabovidnim, pa tudi videčim obiskovalcem Stare Save.

Glasbeni šoli Jesenice pa se moramo zahvaliti, ker spoznava, varuje in ohranja, predvsem pa deli z nami glasbeno dediščino. Simfonični orkester Jesenice se je v letošnji sezoni zapeljal na tire zabavne glasbe. V odlični družbi ženskega terceta Katrinas je dodobra ogrel številčno publiko na pregovorno mrzli Stari Savi.

In nenazadnje gre zahvala občinstvu, ki se je kljub omejitvam odzvalo v tolikšnem številu, da smo še ravno lahko zadostili varnostnim ukrepom. Hvala, ker cenite naša prizadevanja in z nami spoznavate, ohranjate in varujete našo skupno dediščino.