[:SL]Obiskovalce razstave vabimo, da si ob njej ogledajo tudi  27-minutni film, ki je sestavljen iz odlomkov 18 dokumentarnih filmov in fotografij iz Slovenskega filmskega arhiva, Arhiva Televizije Slovenije in sodelujočih muzejev.

 

Uporabljeni odlomki iz filmov in fotografsko gradivo:

 

Žar jekla – zgodbe jeseniške martinarne, produkcija Videofon d. o. o., 2010, režija Žiga Fon in Drago Fon, scenarij Marko Mugerli. Hrani Gornjesavski muzej Jesenice.

 

Leseni lepljeni opažni nosilci, produkcija Unikal studio Ljubljana, 1987, režiser Marko Černič. Hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, arhivska enota 1529.

 

Kalejdoskop: O modeliranju obutve v tovarni Peko, produkcija RTV Ljubljana, maj 1970, režija Drago Kocjančič. Hrani Arhiv Televizije Slovenija.

 

Izlet v domovino: Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, produkcija Triglav film, 1952. Hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, arhivska enota 631.

 

Fotografije Plamen Kropa, hrani foto dokumentacija Kovaškega muzeja.

 

Fotografije Almira Radovljica, hrani Fototeka Mestnega muzeja Radovljica.

 

Filmski obzornik 19, Gumica v Kranju, produkcija Triglav film, 1947, redaktor Janez Ovsenek, scenarij A. Papler. Hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, AS 1086 Zbirka filmov.

 

Teče Sava, teče guma, produkcija Unikal studio Ljubljana, 1982, režija in scenarij Marko Černič. Hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, AS 1086 Zbirka filmov.

 

Iskra danes, produkcija Unikal studio Ljubljana, 1979, režiser Jože Pogačnik, scenarist Peter Likar. Hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, AS 1086 Zbirka filmov.

 

Prispevek o tovarni Odeja Škofja Loka, produkcija RTV Ljubljana, sedemdeseta leta. Hrani arhiv Televizije Slovenija.

 

Tončka Dolar o delu v tovarni Odeja, april 2016, pripravila Mojca Šifrer Bulovec. Hrani Loški muzej Škofja Loka.

 

Prispevek o tovarni Šešir Škofja Loka, produkcija RTV Ljubljana, šestdeseta leta. Hrani arhiv Televizije Slovenija.

 

Ana Žorž o delu v tovarni Šešir, april 2016, pripravila Mojca Šifrer Bulovec. Hrani Loški muzej Škofja Loka.

 

Fišeki za Libijo, produkcija Mladinski center Kotlovnica Kamnik, 2016, scenarij Marko Kumer, montaža Matic Maček, snemanje Anne Scherer, Katharina Peters, Lilly Riedel in Maria de la Aurora Palma Perdigones. Hrani Medobčinski muzej Kamnik.

 

Pozor eksploziven film!, produkcija Mladinski center Kotlovnica Kamnik, 2016, scenarij Marko Kumer, montaža: Matic Maček, snemanje Anne Scherer, Katharina Peters, Lilly Riedel in Maria de la Aurora Palma Perdigones. Hrani Medobčinski muzej Kamnik.

 

Mesto Kamnik in njegova stara industrija, produkcija Viba film Ljubljana, 1975. Sodelavci pri filmu Vladimir Koch, Dušan Povh, Mile de Gleria, Darinka Peršon, Veka Kokalj in ostali.

Hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije.

 

Slamnikarstvo pod kamniškimi planinami, Foto kino in video klub Mavrica Radomlje, okoli leta 1970, avtor Lovro Korenčan s sodelavci.

 

Slamnikarstvo ksozi oči delavcev, Pogovori z nekdanjimi delavci tovarne Univerzale, posnetek Srečanj pod slamniki, Slamnikarski muzej, Domžale 22. 4. 2013, snemalec Miro Pivar s sodelavcem.

 

Slamnikarska dediščina kot kulturni in socialni kapital mladih, avtorica Vilma Vrtačnik Merčun s sodelavci, Domžale, avgust 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:]