Samo še teden dni nas loči do odprtja nove stalne razstave: Mladost mesta rdečega prahu, ki jo po več desetletjih na ogled postavljamo v Muzeju Kosova graščina.

Kot je že navada, vam vsak teden razkrijemo drobec vsebine. Tokrat vabljeni, da izveste nekaj več o prometu na Jesenicah nekoč. 

***

Ceste skozi Gornjesavsko dolino so bile že od vsega začetka, predvsem zaradi težkega prometa in vremenskih razmer v slabem stanju. Njihovo stanje se je še poslabšalo s postopno povečevanjem motoriziranega prometa v prvih desetletjih 20. stoletja. Zanje so skrbeli cestni komisarji, mojstri in cestarji, ki so za vzdrževanje cest in pločnikov uporabljali predvsem veliko gramoza, v 30. letih 20. stoletja, pa tudi žlindro iz jeseniške železarne.

Cestna povezava skozi Gornjesavsko dolino je bila zgrajena že v obdobju rimskega cesarja Julija Cezarja leta 57 p.n.š. Do vzpostavitve železniške povezave z Ljubljano, Trbižem, Trstom in Beljakom je preko ceste potekal ves trgovski in potniški promet in sicer peš, s konjsko ali volovsko vprego.

Foto: Franc Vilman, Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice

Prvi avto avtomobilski promet je na Jesenicah nastopil šele po prvi svetovni vojni, ko so nekateri premožnejši Jeseničani kupili prve osebne avtomobile, ki so jih uporabljali tudi kot pomoč pri svoji dejavnosti. Pojavili so se tudi nekateri, ki so prevažali turiste iz železniške postaje v dolino. Prvi avtomobili na Jesenicah v 30. letih 20. stoletja.