Vabljeni na ogled občasne razstave v Liznjekovo domačijo

Bog živi pošteno rokodelstvo!

Rokodelstvo je bilo na podeželju razširjena dejavnost, včasih kot dopolnilna, včasih prevladujoča, kar je ustvarilo zanimive oblike delitve dela med člani družine. Rokodelci so s preprostim orodjem v domačih delavnicah izdelovali najrazličnejše predmete in opremo za svoje potrebe ali prodajo.

Klimatske in geografske danosti Doline, ki so omogočale le skromen pridelek, so narekovale razvoj različnih rokodelskih in obrtnih dejavnosti. Nekateri rokodelski izdelki so bili del samooskrbe, druge obrti so posameznim posestnikom dajale možnost dodatnega zaslužka, z različnimi rokodelskimi veščinami pa so se preživljali mnogi kajžarji in tisti brez zemlje.

Razstava bo na ogled od 10. decembra 2021 do 31. januarja 2022.