Ob smrti Borisa Breganta

Umrl je naš prijatelj, obiskovalec, informator, častni občan, direktor jeseniške železarne, nekdanji župan Občine Jesenice in član Odbora za Staro Savo.

V času njegovega županovanja se je podoba Stare Save zelo spremenila: zaključila se je večletna obnova Kasarne, temeljito je bilo prenovljeno nekdanje skladišče oglja Kolpern, obnovljeni so bili trgi, zamenjana streha na cerkvi, načrtovana pa je bila  tudi obnova graščine. Zadnja leta smo ga srečevali kot predsednika Društva upokojencev Jesenice, mentorja mladim pri verižnem eksperimentu in člana Odbora za Staro Savo, ki je lani postala kulturni spomenik državnega pomena.

Bil je iskriv, kritičen, zanimiv in zabaven sogovornik. Delaven optimist. Hitrih misli, preprostih rešitev in človek, ki je verjel v dobro v vseh ljudeh. Razveseljeval nas je s svojim prihodom, navduševal s svojim znanjem, tvorno podajal pobude, kot je bil tudi zapis ob obletnici koroškega plebiscita (objavljen na naši spletni strani). Vedno organiziran, pripravljen pomagati, poln življenjske energije ne glede na situacije, ki mu jih je prinašalo življenje. Takšnega ga bomo ohranili v trajnem spominu. Verjamemo, da bo njegova energija, ki jo je širil, med nami prisotna še dolgo.

Ženi, sinu in sorodnikom izrekamo iskreno sožalje.

 

Iz Občine Jesenice obveščajo: V avli Občine Jesenice je v spomin nekdanjemu županu Borisu Bregantu odprta žalna knjiga, v katero se lahko v času uradnih ur Občine vpišejo vsi, ki to želijo. V žalno knjigo se bo možno vpisati do ponedeljka, 14. decembra, do 15. ure.