Od 8. marca 2022 dalje je v. d. direktorja Aljaž Pogačnik, muzejski svetovalec, kustos za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost.