Pred zakladanjem v plavž so železovo rudo drobili, pražili in aglomerirali. Za vsip v plavž je bila najprimernejša ruda velikosti pesti. Za drobljenje so uporabljali posebne mline. Pri praženju limonitne železove rude se je sprostila voda, pri praženju sideritne železove rude je prišlo do razkroja karbonatov in prehoda siderita v hematit. Pri tem se je sproščal rdeč prah, ki je bil tako značilen za Jesenice, da so jih imenovali mesto rdečega prahu. V procesu aglomeriranja so se drobno in fino zrnate rude sprijele v večje kose. Na Jesenicah so bili mlini za mletje rude, pražilne peči in aglomeracija v Hrenovici, območju med Staro Savo in bohinjsko progo. Mlin je bil leta 2020 obnovljen v projektu Naša industrijska dediščina naš ponos.

Drobljenje rude leta 1968