Zadnje torke v mesecu razkrivamo nove video vsebine stalne razstave v nastajanju:  FeNOMEN, ki bo v Slovenskem železarskem muzeju.

Osnovna surovina za proizvodnjo jekla je železova ruda. Nekoč so jo kopali tudi v rudniku nad Javorniškim Rovtom, iz katerega je rudosledni znak, ki ga hranimo v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Z njim so označili novo nahajališče železove rude. Vabljeni k ogledu nove video vsebine.