Zadnje torke v mesecu razkrivamo nove video vsebine stalne razstave v nastajanju:  FeNOMEN, ki bo v Slovenskem železarskem muzeju.

V preteklosti je našo Gornjesavsko dolino zaznamovalo železarstvo, ki je bilo nenasiten porabnik oglja. Kadilo se je iz nešteto kop, še danes pa jih prižigajo v Rutah in na Koroški Beli. Nenazadnje sta iz naših krajev s svojim prizadevanjem oživljanja oglarstva v Register nesnovne dediščine od lani vpisana dva nosilca, Kulturno društvo Možnar Koroška Bela in Društvo oglarjev Rute.